Πολιτικη Επιστροφων

Πολιτική Υπαναχώρησης - Επιστροφής Εμπορευμάτων

 

1. Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 

(α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@salomon.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο τηλ. 2103408600 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30πμ-17:30μμ. ]. Μετά την ακύρωσή, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει (εξαιρείται η περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή).

 

(β) Η ως άνω επιστροφή θα γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, εκτός κι αν ρητώς συμφωνήσετε διαφορετικά μέσω email που θα αποστέλλεται στο support@salomon.gr. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο support@salomon.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.

 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail support@salomon.gr και στο τηλέφωνο τηλ. 2103408600 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30πμ-17:30μμ. ], εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 

2. Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 

(α)Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – κι εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων επιστροφής στην περίπτωση που επιλέξετε δική σας εταιρεία courier/απλή ταχυδρομική ή άλλο τρόπο μεταφοράς, ήτοι όχι την μεταφορική με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, οπότε τα σχετικά έξοδα τα αναλαμβάνετε εσείς ) και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος για υπαναχώρηση, θα σας αποστέλλεται σχετική φόρμα υπαναχώρησης (Φόρμα Επιστροφής) με την παράδοση του/των Εμπορεύματος/των και θα μας αποστέλλετε την/τις τυχόν επιστροφή/επιστροφές σας στη διεύθυνση SHOP & TRADE AEBE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σμύρνης 23 - SALOMON, Ταύρος Αττικής, ΤΚ 17778. Σημειώνεται ρητώς ότι κατά την επιστροφή ενός προϊόντος δεν προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης του με κάποιο άλλο,  παρά μόνο η πλήρης επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε για το προϊόν.

 

Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των ως άνω τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Εμπορεύματος/ων (απόδειξη ημερομηνίας παραλαβής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση οποιαδήποτε άλλη επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων). Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής courier, όσο και τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής Click Away.

 

(β)Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται:

 

  • Κάλτσες

 

Επίσης, ορισμένα Εμπορεύματα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το Εμπόρευμα θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το Εμπόρευμα. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η Εταιρεία θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου Εμπορεύματος, αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση.

 

(γ) Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των Εμπορεύματος/των, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που έχει καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία του επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των. Η Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει-παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το/τα Εμπόρευμα/τα.

 

(δ) Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο support@salomon.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας ( IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.

 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail support@salomon.gr και στο τηλέφωνο 2103408600 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30πμ-17:30μμ. ], εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 

3. Ελαττωματικά Εμπορεύματα

 

(α) Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε Εμπόρευμα με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

 

(β) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ και Ν. 2251/1994, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας 2103408600 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30πμ-17:30μμ. ], δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση και επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων, η επιστροφή/πίστωση των χρημάτων σας μπορεί να γίνει, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο support@salomon.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.

 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός δέκα (10) ημερών.

 

4. Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Ελαττωματικών Εμπορευμάτων

 

(α) Η διαδικασία για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας είναι απλή. Συγκεκριμένα:

 

Θα λαμβάνετε Φόρμα Επιστροφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας σας (ο αριθμός της παραγγελίας), τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα, ο αριθμός παραστατικού πώλησης/αγοράς και η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και τα στοιχεία σας [Τικάρετε το/τα Εμπόρευμα/τα που θέλετε να επιστρέψετε [σημειώνετε τον λόγο της επιστροφής - αποστέλλετε το/τα Εμπόρευμα/τα μαζί με τη Φόρμα Επιστροφής στη διεύθυνση που θα αναγράφεται κάθε φορά στη Φόρμα Επιστροφής.

 

(β) Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα ανωτέρω υπό 12 θα πρέπει το Εμπόρευμα να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο Δελτίο/Φόρμα Επιστροφής. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές (φέροντα τις ετικέτες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αξία τους, τις υπόλοιπες ετικέτες και τα αυτοκόλλητά τους) και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ). Αυτό αφορά και τα υποδήματα, τα κουτιά των οποίων αποτελούν μέρος του προϊόντος και είναι αναντικατάστατα, Τυχόν φθορές στο κουτί υποδήματος, το καθιστά ελαττωματικό και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να δεχθούμε την επιστροφή του.

  

(γ) Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα ανωτέρω υπό 12 η επιστροφή γίνεται μέσω της ACS με χρέωση της Εταιρείας μας. Εφόσον η επιστροφή γίνει με άλλη εταιρεία courier το κόστος επιστροφής θα επιβαρύνει εσάς. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής courier, όσο και τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής Click Away.